INFEL RAČUNALNIŠTVO
Evidenca sprememb programske opreme
Iskanje
datum
program
modul
opis spremembe
vnos
izpis
seznam
obdelava
razno
novo
sprememba
popravek
Win Console
Win GUI